توصیه هاي ایمنی در منزل
  • آیا می دانید با داشتن یک کپسول خاموش کننده حریق می توانید از بروز یک فاجعه بزرگ جلوگیری کنید.
  • کپسول خاموش کننده حریق را در محل های قابل  رویت و در دسترس همگان قرار دهید .
  • بسیاری از تلفات ناشی از گازهای سمی در اثر عدم استفاده از دودکش مناسب برای وسایل نفت و گاز سوز بوده است.
  • آیا می دانید که استفاده از بنزین برای لکه گیری لباس و پارچه ، سالانه آمار حریق ها را افزایش داده است.این گونه حریق ها همواره با تلفات جانی توام است.
  • انفجار آبگرمکن ها هر ساله خسارات جانی و مالی قابل توجهی به شهروندان وارد می نماید ، علت اصلی این حوادث عدم وجود سیستم شیر اطمینان و یا نقص فنی در آبگرمکن است.
  • به هنگام مسافرت شیرهای اصلی گاز و فیوز کنتور برق منازل را قطع نمائید.
  • دودکش ها مهم ترین نقش را در خوب سوختن و انتقال گازهای کشنده دارند باز بودن مسیر دودکش ها را به صورت دوره کنترل نمائید.