معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
نام : محمود
نام خانوادگی :کارکن روزبهانی 
سمت فعلی: معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
 
سوابق اجرایی:
 •  شهردار کشیک شب شهرداری اهواز
 •  معاون اجرایی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اهواز
 •  معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۳
 •  معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۷
 •  معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۶
 •  مسئول اداره آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز 
 •  رئیس ایستگاههای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز 
 •  معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
 •  کارشناس ستاد بحران و پدافند غیر عامل شهرداری اهواز
 •  مشاور مدیرعامل سازمان آتش نشانی اهواز
 •  معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
 
محمود کارکن روزبهانی