درباره معاونت
شرح وظایف
سوابق کاری
نمودار سازمانی معاونت

 

 

نام و نام خانوادگي : علی تراب پور

تحصیلات : فوق لیسانس برنامه ریزی محیطی

سمت : معاون آموزش و پیشگیری

 
علی تراب پور