رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
نام: علی
نام خانوادگی: تراب پور
 
علی تراب پور