رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: قنبری
 
 
 
 
 
 
 
ابراهیم قنبری