توصیه های ایمنی ویژه چهارشنبه سوری
• در صورت بروز آتش سوزی یا هرگونه حادثه با حفظ خونسردی بی درنگ کودکان و افراد مسن را از محل حادثه دور کنید و با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرید.
• از نگهداری مواد قابل اشتعال از جمله نفت و بنزین و... در منزل خودداری کنید.
• توجه داشته باشیم ، مواد محترقه در کنار وسایل گرمازا ، در هوای گرم ، در دست یا جیب افراد بصورت خود به خود منفجر می شوند.
• از قرار دادن ظروف تحت فشار از جمله کپسول های اسپری مانند حشره کش ها و رنگ بر روی آتش خودداری شود.
• از شکستن یا بریدن شاخه های
درختان برای برافروختن آتش بپرهیزید.
• به خاطر داشته باشید همواره استفاده نادرست و بی رویه از وسایل آتش بازی و روشن کردن آتش های بزرگ میتواندزمینه سازبروزحوادث ناگواری باشد .
• از روشن کردن آتش و استفاده از مواد محترقه و فشفشه در پارکینگ ساختمان جدا بپرهیزید.
• مراقب اعمال و رفت و آمد فرزندان خود باشیم و به آنها جهت پرهیز از روشن کردن آتش و ترقه بازی و ساخت مواد منفجره دست ساز هشدار دهیم.
• همیشه در مواقع آتش بازی جهت اطفاء حریق کپسول خاموش کننده دستی یا آب در دسترس باشد.
• هنگام پریدن از روی آتش یکدیگر را هل ندهید.
• کودکان و نوجوانان از اقشار آسیب پذیر هستند استفاده از این مواد توسط آنان خطرات جدی به همراه داشته وسلامت آنان را به خطر می اندازد.
• از ریختن مایعات قابل اشتعال (نفت،بنزین ) به روی آتش خودداری کنیم.
• از روشن کردن آتش در وسط خیابان و مسیر تردد خودروها جداٌ بپرهیزید.
• برای خاموش کردن مایعات قابل اشتعال ( بنزین ) از آب استفاده نکنیم.
• فرزندانمان را در تهیه وسایل آتش بازی بی خطر و مفرح همراهی کنیم.
• از روشن کردن آتش زیر درختان و نزدیک خودروها جداٌ خودداری نمایید.
• از پرتاب مواد منفجره بر روی آتش جداٌ خودداری نمایید.
• خیابان ها را برای عبور خودروهای امدادی مانند آتش نشانی ، آمبولانس و ... مسدود نکنیم.
• از پرتاب مواد محترقه جلوی پای عابرین خودداری کنیم.
• پس از پایان مراسم در نظافت محله با پرسنل شهرداری همکاری نماییم.
بخش عمده ای از آمارمصدومین متعلق به عابرین و تماشاچیان مراسم چهارشنبه سوری میباشد.