جمعه، 26 آبان 1396
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
نام: امیر
نام خانوادگی: نجفی
فرزند:حسن
 
سوابق تحصیلی:
 • لیسانس حسابداری
 • فوق لیسانس مدیریت MBA
   
سوابق اجرایی:
 • مدیر مالی سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری اهواز
 • مدیر مالی سازمان میادین و تره بار
 • مدیر مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
 • معاونت اداری ومالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
 • سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
 • مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

سایر عناوین:
 • بسیجی نمونه سال ۱۳۹۳
 • ریاست کمیته ایمنی،امداد ونجات،بهداشت ومحیط زیست در سال ۱۳۹۱
 • دارای گواهینامه DBAوMBA
 • دارای گواهینامه توجیه طرحهای اموزش شهروندی و سیستم ارزیابی عملکرد
   

 

امیر نجفی