ﺳﻪشنبه، 5 بهمن 1395

مديرامور اداري و رفاه

نام ونام خانوادگي : غلامرضا سلحشور

سمت ها و سوابق مدیریتی :

 1. فرمانده و معاون شيفت سازمان
 2. نماينده كارگران سازمان آتش نشاني بمدت ده سال
 3. عضو هيئت حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي استان خوزستان
 4. عضو هيئت موضوع ماده 22 قانون كار و امور اجتماعي استان خوزستان
 5. عضو هيئت بدوي و تشخيص مطالبات شعبه يك و شعبه دو سازمان تامين اجتماعي اهواز
 6. عضو كميته انضباط كارشوراي اسلامي كار سازمان
 7. بازرس تعاوني مسكن سازمان آتش نشاني
 8. مسئول امور پرسنلی سازمان آتش نشانی
 9. مسئول كارگزيني سازمان آتش نشاني
 10. سمت فعلي مديرامور اداري و رفاه سازمان آتش نشاني

 

معاون آموزش و پیشگیری

نام و نام خانوادگي : علی تراب پور

تحصیلات :فوق لیسانس برنامه ریزی محیطی

سمت ها و سوابق مدیریتی :

 1. مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور
 2. معاون شیفت و فرمانده شیفت عملیاتی
 3. کارشناس آموزش و پیشگیری
 4. مدیر برنامه ریزی و پژوهش
 5. دبیر کمیته تخصصی حوادث و خدمات ایمنی و عضو کمیته تخصصی خدمات شهری
 6. عضو انجمن علوم ایمنی ایران
 7. معاون آموزش و پیشگیری
 8. سرپرست معاونت مالی و اداری

معاون عملیات

نام و نام خانوادگی : محمود کارکن روزبهانی


مدرك تحصيلي : ديپلم


سمت ها وسوابق مدیریتی:

 1. معاون سازمان آتش نشانی
 2. معاون سازمان پایانه ها
 3. معاون منطقه سه
 4. معاون منطقه دو
 5. معاون منطقه هفت
 6. معاون منطقه شش
 7. معاون عملیات سازمان آتش نشانی اهواز