درباره معاونت
شرح وظایف
سوابق کاری
نمودار سازمانی معاونت

 

نام و نام خانوادگی : محمود کارکن روزبهانی
 
مدرك تحصيلي : ديپلم

سمت : معاون عملیات