ارتباط با ما

آدرس : اهواز – بلوار آيت اله بهبهاني جنب مصلي نمازجمعه

تلفن مديريت: 2212134(0611)

تلفنخانه: 3-2221112(0611)

شماره پيام كوتاه:   10000125

نمابر: 2212135(0611)

كد پستي : 6194893651

پست الكترونيكي: 

ahvaz.ir @ 125

 

 
ارتباط با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما