ایستگاه های عملیاتی

ایستگاه ولایت


ایستگاه الغدیر

 


ایستگاه 200

 


نام ایستگاه : ایستگاه شماره  200

آدرس ایستگاه : اهواز- بلوار انقلاب جنب اداره آگاهی 

شماره تلفن ایستگاه : 3772223


ایستگاه 300


نام ایستگاه : ایستگاه شماره  300

آدرس ایستگاه : اهواز- فلکه هلال احمر

شماره تلفن ایستگاه : 3334443


ایستگاه 400

نام ایستگاه : ایستگاه شماره  400

آدرس ایستگاه : اهواز- اتوبان نواب صفوی پیچ کارون جنب ناحیه صنعتی کارون

شماره تلفن ایستگاه : 2244040


ایستگاه 500

نام ایستگاه : ایستگاه شماره  500

آدرس ایستگاه : اهواز- اتوبان آیت الله بهبهانی جنب مصلی

شماره تلفن ایستگاه : 13-2221112


ایستگاه 600


نام ایستگاه : ایستگاه شماره  600

آدرس ایستگاه : اهواز- سپیدار بلوار فنی حرفه ای جنب اتوبوسرانی

شماره تلفن ایستگاه : 2296060


ایستگاه 700


نام ایستگاه : ایستگاه شماره  700

آدرس ایستگاه : اهواز- گلستان اتوبان فروردین

شماره تلفن ایستگاه : 3327777


ایستگاه 800


نام ایستگاه : ایستگاه شماره  800

آدرس ایستگاه : اهواز- اتوبان آیت الله بهبهانی مقابل عملیات برق

شماره تلفن ایستگاه : 5553333


ایستگاه 900


نام ایستگاه : ایستگاه شماره  900

آدرس ایستگاه : اهواز- بلوار پاسداران نبش 10 متری مقیمی جنب شرکت ملی حفاری 

شماره تلفن ایستگاه : 4471111


ایستگاه 32


نام ایستگاه : ایستگاه شماره  32

آدرس ایستگاه : کیان آباد خیابان 32

شماره تلفن ایستگاه : 3380010

سال تاسیس : 1389


ایستگاه 54نام ایستگاه : ایستگاه شماره  54

آدرس ایستگاه : اهواز- فاز یک پادادشهر انتهای خیابان مرداد غربی نبش بلوار مروارید

شماره تلفن ایستگاه : 5719393

سال تاسیس : 1389


ایستگاه 76


نام ایستگاه : ایستگاه شماره  76

آدرس ایستگاه : اهواز- بهارستان خیابان ستایش 3

شماره تلفن ایستگاه : 3351444

سال تاسیس : 1389