تاریخچه

تاریخچه سازمان

 

 

بر اساس تحقیقات و اسناد و مدارک اولین ایستگاه آتش نشانی در سال 1304 به جهت ایجاد پالایشگاه در آبادان و چاه های نفت در مسجد سلیمان و حفاظت ایمنی از منابع نفتی در اهواز ایجاد شد ، و به دنبال آن ایستگاهی در غرب کارون محل فعلی ایستگاه 300 احداث گردید.
 کلانشهر اهواز با بیش از 2/1 میلیون نفر جمعیت ، دارای 11 ایستگاه آتش نشانی اصلی می باشد که با توجه به وسعت خدمات رسانی شهر، توسعه فیزیکی شهر، وجودصنایع و کارخانجات ، افزایش روز افزون جمعیت و همچنین وجود حاشیه نشینی در صدد توسعه و افزایش ایستگاههای آتش نشانی می باشد .


 
تاریخچه آتش نشانی در ایران
 
یکی از عوامل بسیارمهم وموثر در تاسیس سازمانهای آتش نشانی پیشرفت های تکنولوژیکی و صنعتی بوده است و همچنین مکانیزه شدن حیات بشر است که به تبع آن حوادث و خطرات زیادی به همراه دارد و به همین لحاظ دست اندرکاران ایمنی توانسته اندبا تجهیزات گوناگون و با افزایش سطح آموزش و اختصاص بودجه های لازم بر برخی از معضلات مربوط به حوادث چیره شوند. در کشورمان به لحاظ حادثه خیز بودن پیشرفتهای جامعه تلاشهای فراوانی در خصوص ایمنی صورت گرفته است که تا حدودی توانسته ایم حو ادث را شناسایی و راهکارهای برون رفت از مشکلات غیر ایمنی بودن مکانهای محل زندگی و صنعتی ، تجاری و بازار ارائه گردیده و انتظارداریم با مشارکت شهروندان و همکاری دستگاههای مرتبط با مدیریت شهری این امر محقق شود.
یادآوری می گردد اولین واحد آتش نشانی درسال 1221 هنگامی که شهر تبریز در تصرف نیروهای اشغالگر روسی قرارداشت به لحاظ حفاظت از منافع خود نه به جهت خدمت به مردم ، ایستگاه اطفایی در این شهر ایجاد کردند و در سالهای بعد اولین ایستگاه در تهران و سومین واحد آتش نشانی در شهر مسجدسلیمان وآبادان خوزستان ایجاد گردید و به تبع آن در شهرهای مختلف ایران نیاز به خدمات آتش نشانی ضروری گردید.