سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

نام: مهدی
نام خانوادگی: بهوندی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس عمران

سوابق اجرایی:

  • از تاریخ یک آبان ۱۳۸۴ لغایت ۵ دی ۱۳۸۹ مامور شیفت
  • از تاریخ ۵ دی ۱۳۸۹ لغایت ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ فرمانده شیفت
  • از تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۶ لغایت ۳۰ آذر ۱۴۰۰ مدیر منطقه

 

 

 

 

 

 
مهدی بهوندی