رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
نام: کورش
نام خانوادگی: سبزعلی زاده
 

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

  •  
  •